OPTYMALIZACJA PODATKOWA


Optymalizacja podatkowa, to korzystanie z obowiązujących przepisów prawa krajowego i międzynarodowego w celu minimalizacji obciążeń podatkowych.

Optymalizacja podatkowa jest działaniem zgodnym z prawem i odbywa się wyłącznie w granicach obowiązujących przepisów prawa. Stąd też należy odróżnić optymalizację podatkową od uchylania się od opodatkowania, które jest działaniem bezprawnym i nie korzysta z ochrony prawnej, np. zatajenie przychodu do opodatkowania.

Opracowanie planu optymalizacji podatkowej powinno mieć miejsce przed podjęciem przez podatnika decyzji dotyczącej określonej transakcji albo przedsięwzięcia. Takie rozwiązanie przynosi największe korzyści dla podatnika albo wręcz jest warunkiem dla przeprowadzenia skutecznych działań optymalizacyjnych. Przygotowanie planu optymalizacji  w trakcie realizowanej transakcji  nierzadko jest już spóźnionym działaniem i uniemożliwia osiągnięcie spodziewanych efektów podatkowych.

Optymalizacja podatkowa to zespół działań zmierzających do ograniczenia płaconych podatków. Działania te są legalne  o ile podatnik  porusza się w granicach prawa. Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, Trybunału Konstytucyjnego oraz Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości  jednoznacznie wskazują, iż nie występuje takie działanie jak „omijanie” przepisów prawa podatkowego i tym samym  podatnikowi nie można przypisać jakiejkolwiek sankcji za takie działanie.   

W niektórych przypadkach jest to możliwe. Dzięki inteligentnemu stosowaniu postanowień umów międzynarodowych dotyczących unikania podwójnego opodatkowania oraz odpowiednich zapisów prawa wewnętrznego określonych krajów, możliwe jest uzyskanie zgodnego z prawem zmniejszenia opodatkowania (w niektórych sytuacjach nawet do zera).

Co to jest optymalizacja podatkowa?
Czy optymalizacja podatkowa jest działaniem legalnym?
Kiedy najlepiej stosować optymalizację podatkową?
Czy stosując optymalizację podatkową omijamy przepisy prawa i tym samym działamy nielegalnie?
Czy można nie płacić podatków zgodnie z prawem?