SPÓŁKI KAPITAŁOWE


Spółki są prawną formą współdziałania dwóch lub większej liczby osób dla łatwiejszego osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego. Prawo dopuszcza również możliwość tworzenia i istnienia spółek z udziałem jednego wspólnika (spółki jednoosobowe), a także powoływania ich dla celów niegospodarczych. Spółki odgrywają bardzo istotną rolę w stosunkach gospodarczych krajów o gospodarce rynkowej.

Obecnie spółki kapitałowe zawierane są również przy mniejszych przedsięwzięciach ze względu na bezpieczeństwo oraz prestiż prowadzonej działalności.

W konstrukcji jurydycznej spółki kapitałowej można wyróżnić szereg cech:

 • posiadanie kapitału zakładowego
 • posiadanie zgromadzonego majątku odrębnego od majątków osobistych wspólników lub akcjonariuszy
 • ponoszenie przez spółkę odpowiedzialności za zobowiązania całym swym majątkiem
 • wyłączenie, z pewnymi wyjątkami, odpowiedzialności wspólników/akcjonariuszy za zobowiązania spółki (niekiedy błędnie mówi się o ograniczeniu ich odpowiedzialności do wysokości wniesionych wkładów)
 • wyłączenie, co do zasady, wspólników lub akcjonariuszy z bezpośredniego prowadzenia spraw spółki (tzw. rozdział sfery właścicielskiej od sfery zarządzania) poprzez utworzenie organów spółki
 • prawa i obowiązki udziałowców/akcjonariuszy reguluje, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących norm prawa, umowa spółki/statut, zwane "konstytucją spółki"

GOTOWE SPÓŁKI

Zakup gotowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to szybki sposób na rozpoczęcie działalności. Kupując Gotową Spółkę natychmiast można rozpocząć działalność gospodarczą.

Oferowane przez nas spółki są w pełni gotowe  do podjęcia działalności,

 • zgłoszone do Urzędu Skarbowego, posiadają NIP
 • zgłoszone do Urzędu Skarbowego jako podatnicy VAT oraz VAT UE
 • zgłoszone do GUS-u, posiadają numer REGON

W ofercie posiadamy:

 • spółki z pozytywną historią
 • spółki działającej na rynku od dłuższego czasu
 • spółki z zyskiem z poprzednich lat obrotowych
 • spółki z księgową stratą lecz bez zobowiązań

 

Proces zakupu:

 1. Wybierz interesującą Cię spółkę.
 2. Przygotujemy wszystkie niezbędne dokumenty.
 3. Podpisanie umowy sprzedaży udziałów .
 4. Podjęcie uchwał o zmianie zarządu.
 5. Zgłoszenie zmian do Krajowego Rejestru Sądowego.

Aktualna oferta:

Firma Spółki Siedziba Rok Szczegóły Cena zł Status
I3G Sp. z o.o. Warszawa 2013       4.500 Wolna
Soft Trade Sp. z o.o. Kraków 2012       4.500 Rezerwacja
G5S Sp. z o.o. Sp. K. Warszawa 2012       6.500 Wolna

 

ZAKŁADANIE SPÓŁEK

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest formą spółki kapitałowej. Założenie spółki z o.o. jest możliwe w jakimkolwiek celu dopuszczalnym przez prawo. Spółka z o.o. dzięki stosunkowo niskiemu minimalnemu kapitałowi zakładowemu oraz ograniczonej odpowiedzialności wspólników jest często wykorzystywana w konstrukcjach ze spółkami osobowymi. Zakładanie spółki z o.o. jest skomplikowanym procesem wymagającym spełnienia wielu warunków formalnych.

Spółka akcyjna

Spółka akcyjna jest formą prowadzenia działalności gospodarczej, w której odpowiedzialność za zobowiązania spoczywa w pełni na spółce. Założenie spółki akcyjnej jest bardzo czasochłonnym i wieloetapowym procesem, który stawia wobec założycieli wymagania odnośnie doskonałej znajomości prawa gospodarczego. Spółka akcyjna jest jednak rozwiązaniem rozwojowym, pozwalającym na pozyskiwanie wsparcia kapitałowego z rynku finansowego na duże przedsięwzięcia gospodarcze.

Spółka komandytowa

Spółka komandytowa jest rodzajem spółki osobowej, której celem jest rozgraniczenie zakresu odpowiedzialności majątkowej za jej działania, pomiędzy komandytariuszy i komplementariuszy. Założenie spółki komandytowej jest możliwe zarówno przez osoby fizyczne jak i osoby prawne. Zakładanie spółki komandytowej wymaga stworzenia umowy spółki w formie aktu notarialnego, a sama rejestracja spółki komandytowej odbywa się w sądzie rejestrowym.

Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)

Spółka komandytowo-akcyjna to specyficzny rodzaj spółki osobowej. Do jej założenia potrzebni są wspólnicy, z których przynajmniej jeden będzie odpowiadał za zobowiązania spółki całym swoim majątkiem – komplementariusz, zaś drugi nie odpowiada za zobowiązania spółki (z pewnymi wyjątkami) – akcjonariusz. Spółka komandytowo-akcyjna stała się w ostatnim czasie bardzo popularną formą prowadzenia działalności dzięki korzystnej interpretacji Ministerstwa Finansów z dnia 11 maja 2012 dotyczącej jej opodatkowania.

ZAGRANICZNE SPÓŁKI

Spółki zagraniczne są szczególnie ważne przy prowadzeniu działalności gospodarczej w innym kraju, ułatwia to wszelkiego rodzaju procedury oraz niejednokrotnie jest korzystne ze względów podatkowych.

 

KRAJ CENA (PLN) WIRTUALNE BIURO
(12 M-C EURO)
CZECHY 10.000,00 500,00
SŁOWACJA 10.000,00 500,00
BUŁGARIA 10.000,00 500,00
ANGLIA 10.000,00 500,00
LITWA 10.000,00 500,00
ŁOTWA 10.000,00 500,00
ESTONIA 10.000,00 500,00

ZAKŁADANIE SPÓŁEK TYPU OFFSHORE

Dla zachowania anonimowości dyrektorów i akcjonariuszy proponujemy usługi dyrektora nominowanego i usługę udziałowca nominowanego z KLAUZULĄ APOSTILLE i NIE DATOWANĄ REZYGNACJĄ.

W powyższy sposób tożsamość prawdziwego właściciela pozostaje w utajeniu dla jakiejkolwiek trzeciej osoby spoza spółki. Faktyczny właściciel wykonuje swoje prawa własnościowe na podstawie POA (Power of Attorney). To pełnomocnictwo umożliwia mu działać w imieniu spółki, otwierać i zarządzać kontami bankowymi, które są prowadzone w imieniu spółki.

 

SKUP SPÓŁEK

Prowadzimy również skup spółek kapitałowych.
Oferta skierowana jest do właścicieli spółek, które:

 • nie rozpoczęły działalności
 • chcą zaprzestać wykonywania obecnej działalności
 • mają problemy finansowe
 • mają problemy administracyjno-księgowe​

Pomożemy w każdej nawet najgorszej sytuacji wyjść z problemu poprzez odkupienie spółki, zmianę zarządu i uwolnimy od konsekwencji finansowo-karnych. Możemy również zaoferować audyt, który wykaże wszelkie nieprawidłowości oraz wskaże ich przyczyny. Działania te umożliwią wprowadzenie planu naprawczego dla przedsiębiorstwa.