MONITORING FINANSOWY


Prawidłowe funkcjonowanie każdej firmy w olbrzymim stopniu uzależnione jest od płynności finansowej na możliwie wysokim poziomie. Aby ją zapewnić niezmiernie istotne jest terminowe otrzymywanie należności. Usługa ta skierowana jest do firm, które chcą ustrzec się tego problemu stosując działania prewencyjne oraz do tych, które mają już problemy z nieterminowym regulowaniem należności przez swoich klientów.

Polega ona na nadzorowaniu płatności za produkty, towary i usługi sprzedawane przez naszych klientów. Jej celem jest minimalizacja opóźnień przy regulowaniu należności oraz eliminacja ryzyka powstania nieściągalnych długów. Działalność w zakresie monitoringu finansowego prowadzimy poprzez spółkę zależną Ballivius Sp. z o.o., która swoimi działaniami poprawia płynność finansową przedsiębiorstwa w sposób nienaruszający relacji firm i jej klientów. 

Cele sprawnego i skutecznego działania realizuje poprzez:  
  • prewencję
  • kontrolę regulowania należności
  • odzyskiwanie nieuregulowanych należności
  • polubowne dochodzenie należności
  • mediację
  • windykację
  • postępowanie sądowe
  • zakup należności
  • inne usługi specjalistyczne

         www.ballivius.pl